“ประเมินผลครูฝึกทหารใหม่ เตรียมพร้อมรับน้องคนเล็กของกองทัพบก”
มณฑลทหารบกที่ 27 ทำการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ครูทหารใหม่ ในการเตรียมการฝึกทหารใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย ลักษณะท่าทางของทหารที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้มีความพร้อมในการฝึกทหารใหม่ต่อไป