เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 เวลา 0800 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27
เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 9/2561
ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รอง ผวจ.ร.อ., รอง ผอ.รมน.จว.ร.อ., ผู้แทน ผบ.ตร.ภ.จว.ร.อ. นอภ.เมืองร้อยเอ็ด และ หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งประเด็นในการเสวนาเรื่อง การติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงในจังหวัดร้อยเอ็ด