มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,คณะผู้บังคับบัญชา ,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 คณะแม่บ้าน และนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป , พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 0730 น.)