มณฑลทหารบกที่ 27 ปฏิบัติการล้างค่ายทหาร ให้ปลอดภัยจาก ไวรัส โควิด-19
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการทำลายเชื้อโรค มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติงานล้างสิ่งปนเปื้อน ภายในค่ายประเสริฐสงคราม ได้แก่บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ,โรงประกอบเลี้ยง, บริเวณบ้านพักของกำลังพล และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สนับสนุนมาตรการของรัฐบาล และตามสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มอบให้ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับปรับปรุง อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วย ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ซึ่งเป็นการพิทักษ์ ปกป้องกําลังพล และครอบครัว ของกองทัพบก เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรงเตรียมพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชน ต่อไป