สร้างความสุข…สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัย

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และภารกิจของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ในสภาวะน้ำท่วม โดยใช้ศิลปะหมอลำพื้นบ้านสร้างความบันเทิง สร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ได้คลายเครียดและมีกำลังใจในพื้นที่ บ้านวังยาว หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ , บ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร และ บ้านแซงแหลม หมู่ที่ 6 , 7 , 8 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชาชน ที่ทหารอยู่เคียงข้างประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส