มทบ.27 ลงตรวจสอบพื้นที่ และร่วมเวทีประชาคมการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับนาย เผด็จ ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม , เลขาคณะทำงานของ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา, นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสุนทร วรรณสุข ท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านโพธิ์ชัน เนื้อที่ 20 ไร่ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(นสล.) เลขที่ 27154 โดยหลวงปู่บุญเดช ญาณเตโช เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงธรรม ภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมการทำประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบจากราษฎรบ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 ซึ่งมีราษฎรเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง และประชาคม จำนวน 420 คน ผลการลงมติ ราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ 420 เสียง เห็นชอบให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านโพธิ์ชัน เนื้อที่ 20 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะสามารถรองรับเด็กเล็กภายในพื้นที่บ้านโพธิ์ชัน, บ้านโพธิ์ตาก และบ้านกุดเรือ ซึ่งหลังจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จะได้ดำเนินการเสนอโครงการและขอใช้พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านโพธิ์ชันตามสายงานต่อไป