มทบ.27 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองขมิ้นอย่างต่อเนื่อง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล จากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ,เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้นำชุมชน และ จิตอาสาพระราชทาน904วปร. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำนำ้ ลำคลอง ณ หนองขมิ้น บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในหนองนำ้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางนำ้ บรรเทาและแก้ไขปัญหานำ้ท่วมในพื้นที่ โดยสามารถกำจัดผักตบชวาได้ 15 ตัน/วัน ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วประมาณ 50% เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”