“มทบ.27 ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน”
.
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) จากห้องประชุม (3) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 โดยมี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/เลขาฯ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธาน และมี ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 -4 เฝ้าระวังพายุมรสุม จากการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยา ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานแต่ละจังหวัด ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำ และการกักเก็บน้ำของเขื่อนในพื้นที่ ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ได้มีการชี้แจงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ซึ่งยังคงปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้