ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรและ สัสดีจังหวัดยโสธร
เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรและ สัสดีจังหวัดยโสธรโดยมี พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ,พันเอกวีรยุทธ รักศิลป์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 และสัสดีจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ ได้รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายการทำงานในการพัฒนาจังหวัด แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมความก้าวหน้า ให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและจัดคนให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ต่อจากนั้นเข้าเยี่ยมคารวะ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยม พลตำรวจตรีอิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เนื่องจากเข้ามารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (ศปป.ภ.จว.ยโสธร) ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร