รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติโครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ (ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 0930 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติโครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ณ ที่ตั้งสถานี เพื่อการเรียนรู้ เลขที่ 281 หมู่ 10 บ.หนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยปลาพระราชทาน , ปลูกหญ้าแฝกพระราชทาน และ ปลูกต้นไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เพื่อน้อมถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อเนื่องในรัชกาลที่ 10 และบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงปกป้องแผ่นดินไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมี นายกสมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประธานคณะกรรมการประจำพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 และประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง