มทบ.27 ร่วมต้อนรับ ผอ.ศปร.ทภ.2 เพื่อขอพระราชทาน ธง”พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”ที่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 29 ก.ย.61 มทบ.27ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเเละประชาชนร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.จิรศักดิ์ ขำประถม ผอ.ศปร.ทภ.2 ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบสภาพป่า เพื่อขอพระราชทาน “ธง ” โครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561และตรวจเยี่ยมกลุ่ม/องค์กรในการดูแลรักษาป่าและตรวจสภาพนิเวศวิทยาป่าชุมชน ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จว.ร.อ.มีประชาชนเข้าร่วมให้การต้อนรับ ประมาณ 250 คน
ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” นี้เป็นธงที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชราชที่9 ทรงพระราชทาน ให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รักษาชีวิตสัตว์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ของชาติเป็นส่วนรวม