ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 0930 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว จำนวน 150 คน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ปวงชนชาวไทยล้วนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ให้กับคนไทยในสมัยนั้น เช่น การเลิกทาส การปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานของต่างประเทศ ทรงเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ เช่น ระบบไปรษณีย์ ระบบโทรเลข ระบบไฟฟ้า และการรถไฟ เป็นต้น