เมื่อ 27 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ราษฎร 3 ราย คือ
1นายเพ็ง ขุมทอง อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 52 บ้านดอนสังข์ หมู่ 18 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. นายสมปอง ทับทัน อายุ 65 ปี บ้านดอนสังข์ หมู่ 18 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. นางสุดท้าย แสนเสนยา อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 178 บ้านตังหมอง หมู่ที่ 4 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และนายเรืองศิล โบลาศรี อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ, ยากไร้ ผลการปฏิบัติ สร้างความผูกพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร กับผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดี