เมื่อ 271600 ธ.ค.60 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบหมายให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร.อ.เป็นประธาน ในการ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. ได้แถลงแผนการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในประเด็น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว มีสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมสัพนธ์ ร่วมงาน 130 คน