ผบ.มทบ.27 มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่
บ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ และการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี ของ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 นำไปใช้ในการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล การฝึกทหารใหม่ให้เป็นคนดีและให้ได้มวลชน เกิดความประทับใจในครั้งแรกที่เข้าสู่ค่ายทหาร สร้างสานสัมพันธ์เป็นมวลชนของหน่วย ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำนโยบายดังกล่าวมาชี้แจงให้ฝ่ายเสนาธิการ,นายทหารของหน่วย, ผู้ฝึกทหารใหม่และกำลังพลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมนำไปปฏิบัติในการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำ การฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบการฝึกโดยเฉพาะท่าฝึกพระราชทานต้องดีที่สุด, การดูแลเสมือนเป็นน้องคนสุดท้อง เป็นคนในครอบครัว เป็นทหารที่สมบูรณ์แบบของกองทัพบก และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป