มทบ.27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก มอบแก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามวาระ สู่การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 ที่รับราชการครบตามวาระ จำนวน 39 นาย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาทรงงาน โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อนำไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย หากมีเหลือก็ขาย เพิ่มรายได้ และนำไปขยายผลสู่ชุมชนตามภูมิลำเนาตนเองต่อไป