เมื่อวันที่ 31 ต.ค.62 เวลา 0930 พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 ร่วมกับ ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ ประธานบริหารสถานศึกษาเครือเอกวรรณ ในการทำ MOU. ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนและการใช้ห้องเรียนร่วมระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร กับ มทบ.27 ณ ห้องประชุมค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.27 มีผู้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จำนวน 22 คน ประกอบด้วย คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร และ รอง ผบ.มทบ.27 (2) , ฝสธ.ฯ และ จนท.ด้านการศึกษาของหน่วย เพื่อเตรียมดำเนินการด้านการศึกษาของกำลังพล
ในการนี้ได้นำคณะลงสำรวจสถานที่ในการจัดทำห้องเรียน ณ ใต้ถุนโรงนอนทหารใหม่ มทบ.27 และ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ มทบ.27 เพื่อวางแผนการจัดทำห้องเรียนต่อไป