“ทหารพันธุ์ดี ศึกษาการเพาะเห็ด เตรียมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน”
มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบปะกับ อาจารย์นิมิตร รอดภัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากิจกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ด โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนเห็ดมิตรภาพฟาร์ม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อรับคำแนะนำ ปรึกษาหารือเตรียมการศึกษาการเพาะเห็ดธรรมชาติในพื้นที่ของหน่วยเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป