#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ชี้แจงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
เมื่อ 1 ก.พ.61 เวลา 12.30 น. – 14.00 น.
พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง.ผบ.มทบ.27 /รอง.ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ พ.ต.ท.อานนท์ โยธการี รอง.ผกก.สภ.อ.จังหาร นายวันชัย วงค์ประเสริฐ กรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพ จว.ร.อ.(ด้านสิ่งแวดล้อม)ท้องถิ่น จว.ร.อ.ชี้แจงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
ผู้ร่วมรับฟังมีผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น ต.ดงสิงห์ ณ บริเวณวัดบ้านหนองเข็ง ต.ดงสิงห์
วัถตุประสงค์เพื่อในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำท้องที่, ท้องถิ่นแล้วให้นำไปขยายผลให้กับพี่น้องประชาชน ต.ดงสิงห์ ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารถึงขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามนโยบาย รบ./คสช.โดยมี นายพิจิตร บุญทัน
นอภ.จังหาร เป็นประธาน

และเมื่อเวลา 15.20 น. พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.ได้พบปะและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาจาก บ้านดงสิงห์ ม.1 ,บ้านเกาะแก้ว ม.2 ,บ้านแพง ม.11 ,บ้านดงหวาย ม.12,บ้านดงสิงห์ ม.13 และ 15 ที่มาชุมนุม ณ เทศบาลตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร จว.ร.อ. ประมาณ 100 คน กรณีให้ยกเลิกโครงการสร้างโรงไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากขยะ ซึ่งประชาชนรับฟังและเข้าใจ