ผอ.ศบภ.27 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมพบปะสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับการเยียวยา
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมทั้งพบปะพัฒนาสัมพันธ์เกษตรกรที่ได้รับการเยียวยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร กรณีเกษตรกรยื่นคำร้องใหม่ บริเวณพื้นที่ ม.4, 5 และ 6 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ 179 ไร่ เกษตรกร 37 ราย ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้เกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 และมอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ชุดปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และติดตามความคืบหน้า สอบถามถึงปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะจากชุดปฏิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาต่อไป