ผบ.มทบ.27 พบปะคณะครูฝึก และทหารใหม่ ผลัด 2/62 หลังจากผ่านการฝึก 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1700 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมพบปะคณะครูฝึก และทหารใหม่ ผลัด 2/62 จำนวน 150 นาย ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม หลังจากผ่านการฝึกในสัปดาห์แรก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่น้องๆทหารใหม่ ให้มีกำลังใจที่ดีในการฝึก รับทราบนโยบาย ทัศนคติ อุดมการณ์ จากผู้บังคับบัญชา ในการเป็นทหารกองประจำการที่มีคุณภาพของกองทัพในอนาคต ต่อไป