ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา มทบ.24

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพล นายทหาร นายสิบ จำนวน 9 นาย เดินทางเข้าศึกษาดูงานณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรีวินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา มณฑลทหารบกที่ 24 ให้กับกำลังพลของหน่วยที่เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาต่อยอด และปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของหน่วย เพื่อเตรียมการรับตรวจจาก กองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพบก ในการเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต้องการให้กำลังพลได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ การเกษตรรูปแบบใหม่ และนำมาใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ตามนโยบายที่ให้กำลังพลดำเนินชีวิตตามศาสตร์ของพระราชา พอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองของกำลังพลและครอบครัวต่อไป