โครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,และคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมประชุม