มื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพบ นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์และปรึกษาข้อราชการ ณ ห้องประธานกรรมการ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด