“มทบ.27 ร่วม กิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ที่ 2/2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพบปะสร้างสัมพันธ์ภาพ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการสำคัญ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด