#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 8 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย พ.ต.สุวิทย์ ศรีทับไทย รรก.สด.พนมไพร, ร.อ.จำลอง เสาใบ รรก.สด.อ.หนองฮี นำกำลังพลในสังกัด 4 นาย, รด.จิตอาสา 15 นาย ร่วมกับ อำเภอพนมไพร, ร.16 พัน.1 และชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายฯ ขนย้ายถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค นำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จว.ร.อ.ผลการปฏิบัติประชาชนมีความพึงพอใจ ประทับใจ และชื่นชมการทำงานของทหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย แนวโน้นสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอย