มณฑลทหารบกที่ ๒๗ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) โดยใช้งบประมาณทดแทนการสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา
ในตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ ๒๗ (อัตรา สิบเอก) โดยมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดประกาศรับสัครสอบmerged