ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 27

570
ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 27
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 นาย ดังนี้
1. บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเสมียน (ชกท.710) ผปบ.มทบ.27 (อัตรา สิบเอก) เหล่าสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1 สิบโท ชวลิต สืบสิงห์ (ตัวจริง)
2. บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) บก.มทบ.27 (อัตรา สิบเอก) เหล่าสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1 นางสาว รักนิรันดร์ รักบารมีอนันต์ (ตัวจริง)