เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๐๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในส่วนของ มทบ.๒๗, นฝ.นศท.มทบ.๒๗ และ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โดยมีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๒๑ คน ณ บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์พงษ์พิสิษฐ์ มทบ.๒๗