กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ปี 2561

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในพิธีสวนสนามทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีกองผสมที่จัดกำลังพลเข้าสวนสนามในครั้งนี้ จำนวน 9 กองพัน โดยมีนาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม่บ้านทหาร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาชมพิธีสวนสนามในครั้งนี้จำนวนมาก
ในวันที่ 18 มกราคม ของทุก ๆ ปี ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งกำลังพลของไทยทุกคน จะต้องระลึกถึงเหตุการณ์แห่งความภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทย ที่ได้ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 ณ ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี นับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำสงครามทางบก ที่พระมหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย ได้ทรงแผ่พระบารมีให้เป็นที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของชาติไทย