มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ตามที่กองทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0800 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 27 ได้อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว เข้าช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ที่นาของ นางปราง คำตุ้ม จำนวน 6 ไร่ , นายพงศ์ ตุ้มคำ จำนวน 5 ไร่ , นายประเสริฐ ฤทธาพรหม จำนวน 2 ไร่ ชาวนา รวม 13 ไร่ ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นอย่างดี พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารและประชาชน