มทบ.27 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณา เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ปี ,การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการชำระคืนเงินค่าปรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามคำพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566)