พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะทำงาน ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางผลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน การประชุม เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562