วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ