“มทบ.27 ร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565”
พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก สาธิต อุ่นกาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565” ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
.

วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และได้ถวายพระราชสมัญญานามแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล