เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างศาลทหารต้นแบบ ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ 27 โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบโครงสร้างให้เป็นมาตรฐาน มีความสะอาด สะดวก มีความสง่างามสมศักดิ์ศรี มีเครื่องมือในการพิจารณาคดีที่พร้อมและเสริมทักษะบุคลากรศาลมีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ เพื่อเป็นที่เชื่อมั่นกับประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมอย่างแท้จริง