“ทหารร้อยเอ็ด ห่วงใยประชา ห่างไกลไข้เลือดออก”
เช้าวันที่ 19 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับจิตอาสา, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัคร บ.จอมพล ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ. ออกแจกจ่ายทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากโรคไข้เลือดออก และวิธีการกำจัดต้นต่อของไข้เลือดออก เพื่อให้ลูกหลาน นอนหลับสบาย ไร้ไขเลือดออกhttps://www.youtube.com/watch?v=2AdNEzgR0ZU