เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ ชป.รถเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน ๔ ราย คือ นางจันดี น้อยน้ำคำ ม.๘ บ.หนองเรือ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จว.ร.อ. จากนั้นเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวข้าวไปที่นาของ นางพรทิพย์ ศรีศิลป์, นางคำทอง จอมคำศิงห์ และนางอุทัย บุญวิเศษ พื้นที่ อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ. ผลการปฏิบัติ เกี่ยวข้าวได้จำนวน ๑๗ ไร่ ข้าว ๘ ตัน ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลและของหน่วยให้ทราบด้วย