“ยิ่งฝึก ยิ่งชำนาญ เกิดความปลอดภัยสูงสุด”
มณฑลทหารบกที่ 27ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การควบคุมฝูงชน เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างสูงสุด