“มทบ.27 ร่วมรับฟังแม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโนยายการฝึกทหารใหม่”
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 1000 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมรับฟัง พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ กองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เน้นย้ำนโยบายข้อสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก โดยจะต้องปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติให้ทันสมัย เป็นการสร้างคนให้มีวินัย สร้างทรัพยากรมนุษย์ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ฝึกทหารใหม่ ที่จะต้องทำให้บุคคลพลเรือน เปลี่ยนเป็นผู้ที่มีวินัย มีความสามารถทางทหาร สร้างความรัก ความสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจ และเพื่อให้การฝึกทหารใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย