มทบ.27 ร่วม Morning Talk เตรียมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ
เช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2562) เวลา 08.00 น. ที่ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 40/2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย, รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ โดยมีประเด็นสำคัญ คือการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เวลา 07.00 น. ณ ลานสากตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด