รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เช้าวันนี้ (8 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ชลิต บรรจงปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ให้การต้อนรับ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย 870,712 ไร่ บ้านเรือนเสียหาย 1,840 หลัง ส่วนกรณีมีทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 625 ไร่ ในพื้นที่ 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 86 ราย ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัด และนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีเงิน 7,600 ล้านบาท พร้อมจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยทั้ง 32 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยผ่านธนาคารออมสินในระบบพร้อมเพย์ โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศก่อน