ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่ทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
วันที่ 21 มกราคม 2563 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอกชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ที่เข้ารับการฝึก”โครงการทหารพันธ์ุดี” รุ่นที่ 45 ณ ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมนี้ได้กล่าวให้โอวาทและมอบค่าอาหารในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก ซึ่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ให้การต้อนรับแนะนำเยี่ยมชมสถานที่รวมทั้งบรรยายการดำเนินกิจการภายในศูนย์ฯ