แม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.27 อบรม“การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และ เทคนิคการขายของออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ”
นาง เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะแม่บ้านฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมนำสมาชิกแม่บ้านอบรมเรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และ เทคนิคการขายของออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้สมาชิกแม่บ้านรู้เท่าทันสื่อโซเชียล รวมทั้งเรียนรู้วิธีการขายของออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ เพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขายของออนไลน์กับผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้าน ทำให้เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและปลดหนี้สินให้กับครอบครัวของกำลังพลต่อไป
การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด