มณฑลทหารบกที่ 27ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่1 ปี2563
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมโครงการ”จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 “ณ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมฟื้นฟูสุขอนามัย การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียน ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการตามเสนอของประชาชนในพื้นที่ และร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส สร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดนำสู่การพัฒนา ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการเชิงรุก ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาการความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, และประชาชน เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,200 คน ในโอกาสนี้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดชุดแพทย์บริการฝังเข็ม เพื่อบำบัดรักษาโรค สร้างความสุข ความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน