มั่นใจทหารใหม่ปลอดภัยจากโรคลมร้อน
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชดำเนินการซักซ้อมการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมร้อนให้แก่ชุดครูฝึกทหารใหม่ และการใช้นวัตกรรม Smart Cooling Bed ที่นอนป้องกัน ลดอันตรายจากโรคลมร้อน และขั้นตอนการส่งต่อมายังหน่วยตรวจโรคส่วนแยกโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน เป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลน้องทหารใหม่ตามนโยบายของกองทัพบก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27