“ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง”
กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของลงจากที่สูงและเตรียมทำความสะอาดบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง นำเรือท้องแบนและรถบรรทุกขนาดใหญ่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอจังหาร และ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด