วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม ให้แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ ในการปรับปรุงแก้ไข การดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ตามที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้มาตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้อง สมบูรณ์ ต่อไป