“การฝึกในสถานียิงปืนด้วยกระสุนจริง”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำทหารใหม่ ผลัด 1/67 ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 27 หลังจากที่ได้ฝึกการใช้อาวุธ ฝึกเล็งหลักเล็งและฝึกการบรรจุกระสุนเข้าซองกระสุนจนเกิดความชำนาญแล้ว โดยการฝึกการยิงปืนที่ใช้กระสุนจริงนั้น จะมีครูฝึกประกบให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงสอนให้ยิงเข้าเป้าโดยเน้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด