“ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของทหารใหม่ ผลัด 2/65”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 (มทบ.27) และ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16(ร.16 พัน.16) ณ สนามฝึกยิงปืน และสนามฝึกทางยุทธวิธี ร.16 พัน.1 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ เป็นผู้ควบคุมการฝึกฯของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด โดยเน้นหลักความปลอดภัยในการฝึกอย่างเข้มงวด